Struktura

4 sierpnia 2008 w Warszawie powstała Europejska Fundacja Oświaty i Kultury z siedzibą w Zielonej Górze. Jej założycielką jest pochodząca ze öląska Anneliese Ruppelt-Dittrich. Celem Fundacji jest wychowanie, kształcenie, podnoszenie / uzupełnianie kwalifikacji dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz wsparcie europejskiej integracji i współpracy, jak również rozwój stosunków, zwłaszcza z dziedziny nauki, sztuki i kultury, niemieckiej i polskiej społeczności przygranicznych terenów Brandenburgii oraz Województwa Lubuskiego. Na szczególne podkreślenie zasługuje również kooperacja pomiędzy Gimnazjum w Neuzelle a Europejskim Gimnazjum i Liceum w Zielonej Górze, która to na przestrzeni ostatnich miesięcy poczyniła postępy m.in. poprzez „wymiany nauczycielskie/uczniowskie“ oraz wspólne tworzenie projektów szkolnych. Założona Fundacja Użyteczności Publicznej stanowi również podstawę do ubiegania się o środki unijne zgodnie z wytycznymi INTERREG 4A.

Europejska Fundacja Oświaty i Kultury jest polską fundacją pożytku publicznego z siedzibą w Zielonej Górze w województwie lubuskim. Obecnie Fundacja prowadzi trzy szkoły o różnych poziomach kształcenia: Europejską Szkołę Podstawową, Europejskie Gimnazjum Społeczne, Europejskie Liceum Ogólnokształcące.

Oprócz szkół pod patronatem Fundacji działa również Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego.

Fundacja jest kontrolowana przez Radę Programową.

Zarządzanie Fundacją realizowane są przez Zarząd Fundacji.

Statut Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury.