Przewodniczący Rady Fundacji

Gotthard Dittrich
Przewodniczący Rady Fundacji
Przewodniczący Rahn Dittrich Group

Rada Fundacji

Anneliese Ruppelt-Dittrich
Założycielka Fundacji
Członek Rady Fundacji

Gotthard Dittrich
Przewodniczący Rady Fundacji
Przewodniczący Rahn Dittrich Group

Dr. Mirko Gründel
Członek Rady Fundacji