Witamy na stronach Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury

Fundacji


4 sierpnia 2008 w Warszawie powstała Europejska Fundacja Oświaty i Kultury z siedzibą w Zielonej Górze. Jej założycielką jest pochodząca ze öląska Anneliese Ruppelt-Dittrich. Celem Fundacji jest wychowanie, kształcenie, podnoszenie / uzupełnianie kwalifikacji dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz wsparcie europejskiej integracji i współpracy, jak również rozwój stosunków, zwłaszcza z dziedziny nauki, sztuki i kultury, niemieckiej i polskiej społeczności przygranicznych terenów Brandenburgii oraz Województwa Lubuskiego. Na szczególne podkreślenie zasługuje również kooperacja pomiędzy Gimnazjum w Neuzelle a Europejskim Gimnazjum i Liceum w Zielonej Górze, która to na przestrzeni ostatnich miesięcy poczyniła postępy m.in. poprzez „wymiany nauczycielskie/uczniowskie“ oraz wspólne tworzenie projektów szkolnych. Założona Fundacja Użyteczności Publicznej stanowi również podstawę do ubiegania się o środki unijne zgodnie z wytycznymi INTERREG 4A.