Posiedzenie Kuratorium

Następne posiedzenie Rady Kuratorium odbędzie się 19.06.2015 w Zielonej Górze

Sitzung des Kuratoriums am 19.6.2015 in Zielona Góra

Dr. Bernd Landmann

Am Freitag, den 19.6.2015 fand im Anschluss an die Abschlussfeier der Deutsch-Polnischen Bildungsbrücke in den Räumen der Stiftung in der Ul. Sienkiewicza die jährliche Kuratoriumssitzung statt.

Es wurden die weitere Entwicklung der drei Schulen der Stiftung  von der Schulleiterin, Frau Arleta Czyz, vorgestellt. Das Europäische Weiterbildungszentrum und das Prüfungszentrum des Goietheinstitust, das ebenfalls zur Stiftzung gehört, wurde von der neuen Leiterin, Frau Aneta Bałuszek vorgestellt. Die Institutionen arbeiten recht erfolgreich und haben wachsende Teilnehmer- bzw. Schülerzahlen.

Der Vorsitzende des Stiftungsrates, Herr Gotthard Dittrich dankte dem scheidenden langjährigen Co-Vorsitzenden des Kuratoriums, Herrn Dr. Landmann für seine engagierte Arbeit. Herr Dr. Landmann konnte leider aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen, hatte aber in einem sehr persönlichen Brief seinen Abschied und seine Gedanken dazu formuliert. Der Brief lag in beiden Sprachen der Stiftung vor und  wurde in Deutsch und Polnisch verlesen.

Szanowni Kuratorzy i Kuratorki,
Szanowna Pani Ruppelt-Dittrich,
Szanowny Panie Dittrich,
Szanowny Panie Fisherze,
Szanowni goście posiedzenia Kuratorium,

Z ogromną chęcią spędziłbym dzisiejszy dzień razem z Państwem w Zielonej Górze, abżeby podziękowć Państwu serdecznie za wiele lat skutecznej współpracy, która bazowała na pełnym zaufaniu. Już poinformowałem wcześniej, że na tym spotkaniu złożę rezygnację z funkcji ko-przewodniczącego kuratorium ze względu na mój wiek. Z tego samego powodu chciałbym też zrezygnować z członkostwa w kuratorium. Przy tej okazji chciałem wszystkim obecnym osobiście ściskać dłoń. Ale to jest niestety, z powodu mojej choroby, niemożliwe. Bardzo nad tym ubolewam. 

4 sierpnia 2008 roku nasza fundacja została założona przez panią Anneliese Ruppelt-Dittrich w Warszawie. 4 grudnia 2008 roku odbyło się posiedzenie konstytucyjne kuratorium fundacji w Zielonej Górze. Od tego czasu mogłem, dzięki Państwa zaufaniu, jako ko-przewodniczący razem z polskim partnerem kierować losami kuratorium. To sprawiało mi ogromną radość. Od momentu podjęcia pracy na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach/ Sosnowicach jako lektor języka niemieckiego, pielęgnowanie przyjaźni polsko-niemieckiej stało się dla mnie potrzebą serca. Z wielką satysfakcją mogę stwierdzić, że wspólnie udało nam się wiele zdziałać dzięki radom a także rzeczowym i krytycznym pytaniom. W tym kontekście chciałbym tylko wymienić projekt „Deutsch-Polnische Bildungsbrücke“ - Niemiecko-Polskiego Mostu Edukacyjnego, która działa z dużym sukcesem, jak wynika z dzisiejszego bilansu.

Życzę Państwu powodzenia w dalszej pracy przy budowaniu mostów. Ponieważ nadal będę wiceprzewodniczącym zarządu Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury RDG, fundacji „siostrzanej” w Lipsku, cieszę się, że nie stracimy się z oczu. Jednym z moich najważniejszych celów na przyszłość pozostanie zadanie, aby wskrzeszać konstruktywny dialog pomiędzy obiema fundacjami. Właśnie ta perspektywa ułatwia mi dzisiaj powiedzieć „Do widzenia”* bez wylewania łez.

A kiedy Państwo dziś wieczorem wzniesiecie toast, to myślami będę z Państwem i zawołam wszystkim „na zdrowie”*.

 

Łączę serdeczne pozdrowienia,

Bernd Landmann

 

*w niemieckim oryginale też w języku polskim

Sprawozdanie z Posiedzenia Kuratorium w dniu 28.06.2014

Protokół

 posiedzenia Rady Programowej Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury

w dniu 28 czerwca 2014 r.

Obecni uczestnicy:

Pani Anneliese Ruppelt-Dittrich                     Założycielka Fundacji

Pan Gotthard Dittrich                                     Przewodniczący Rady Fundacji

Pan Karl Fisher                                              Prezes Zarządu Fundacji

Pan dr Bernd Landmann                               Współprzewodniczący Rady Fundacji

Pan prof. Dr Roman Stryjski                         Współprzewodniczący Rady Fundacji

Pan Daniel Ballon                                          Kurator

Pan Czesław Fiedorowicz                             Kurator

Pani Isabella Krüger-Pawlowski                    Kuratorka

Pan Igor Pawlowski                                       Kurator

Pan Walter Ederer                                         Kurator

Pan Klaus Eberl                                             Kurator

Pan Holger Luttmann                                     Kurator

Pan Uwe Riedemann                                    Kurator

 

Goście:

Pani Arleta Czyż                                             Dyrektorka Szkoły Podstawowej, Gimnazjum,

                                                                       Liceum w Zielonej Górze

Pan Sven Budach                                          Dyrektor Kampusu Gimnazjum i Liceum

                                                                       w Stift Neuzelle

Pani Katarzyna Stachowiak                           Tłumaczka

Pani prof. Helgeheide Schmidt                      Docent Kursy fortepianowe dla szczególnie

                                                                       uzdolnionych uczniów grających na fortepianie

Pan Sameh Elmahmoudy                             Europejska Fundacja Oświaty i Kultury Rahn

                                                                       Dittrich Group, Prezes

           

Nieobecni uczestnicy/usprawiedliwieni:

Pan dr Mirko Gründel                                     Członek Rady Fundacji

 

Porządek obrad

 

Otwarcie posiedzenia

  1. Przywitanie przez Przewodniczącego Rady Fundacji Gottharda Dittricha
  2. Otwarcie posiedzenia przez współprzewodniczącego Rady Programowej dr. Bernda Landmanna

 

Punkt 1 Zakończenie niemiecko-polskiego Mostu Edukacyjnego

1.1. Sprawozdanie i dyskusja nad ostatnim nadchodzącym etapem

       Pan Sven Budach, Dyrektor Kampusu Gimnazjum i Liceum w Stift Neuzelle

1.2. Sprawozdanie o stanie ostatniego etapu niemiecko-polskiego Mostu Edukacyjnego

       Pani Arleta Czyż, Dyrektorka Szkoły

       Pan Karl Fisher, Prezes Zarządu Fundacji

1.3. Sprawozdanie o kursach fortepianowych w Stift Neuzelle – oferta dla szczególnie

       uzdolnionych młodych pianistek i pianistów oraz ich nauczycieli

       Pani prof. Helgeheide Schmidt

 

Punkt 2 Stan szkół Fundacji w Zielonej Górze

2.1. Sprawozdanie o ilości zgłoszeń, wzroście, przyszłości, główne punkty szkoła

       podstawowa i planowana klasa zerowa

       Pani Arleta Czyż, Dyrektorka Szkoły

2.2. Inkluzja

       Pan Karl Fisher, Prezes Zarządu Fundacji

 

Punkt 3 Sprawozdanie o szkole językowej – współpraca między Zieloną Górą i Neuzelle

       Pan Sven Budach Kierownik internatu szkolnego Gimnazjum i Liceum w Stift Neuzelle

       Pan Karl Fisher, Prezes Zarządu Fundacji

 

Punkt 4 Sprawy organizacyjne

 

Współprzewodniczący dr Bernd Landmann powitał obecnych i życzył posiedzeniu owocnych obrad i dobrych wyników, co uczynił także w imieniu polskiego współprzewodniczącego prof. dr. Romana Stryjskiego. Poprosił o zrozumienie, że tym razem dysponują tylko dwoma godzinami na omówienie dość obszernego porządku obrad, co wynikło niestety z różnych nie dających się przewidzieć sytuacji. W styczniu odbyło się już bardzo efektywne posiedzenie, tym razem jednak należy wykonać zaplanowane pensum przy krótkich sprawozdaniach i skoncentrowanej dyskusji. Padła obietnica, że przy następnym posiedzeniu będzie dostatecznie dużo czasu do dyspozycji.

 

Przewodniczący Rady Fundacji Gotthard Dittrich także powitał serdecznie obecnych i w swoim słowach raz jeszcze nawiązał do uroczystości maturalnej, a szczególnie do uroczystej przemowy prof. dr. Bernharda Vogla. Jak zauważył, tą przemowę należy oceniać nie tylko pod względem treści i wyraźnego odniesienia do uroczystej okazji, lecz jej znaczenie leży także w tym, że bardzo mocno przywraca pozycję szkoły Rahn Schulcampus w Neuzelle na arenie publicznej.      

 

Punkt 1

 

1.1.Pan Budach bardzo pozytywnie podsumował niemiecko-polski Most Edukacyjny z punktu widzenia Rahn Schulen w Neuzelle i wskazał przy tym na zaprezentowane ulotki oraz gazetkę szkolną. W nich są przedstawione wszystkie zrealizowane projekty Mostu Edukacyjnego. W dniu 19.12.2014 r. odbędzie się w auli uroczyste zakończenie Mostu Edukacyjnego, które będzie dotyczyło wykorzystania środków finansowych.

 

Pan Fiedorowicz wskazał w toczącej się następnie ożywionej i konstruktywnej dyskusji, że jeszcze pięć lat od finansowego zakończenia projekt będzie kontrolowany pod względem zrównoważonego rozwoju. Z tego wynikają wymogi, którym trzeba sprostać dysponując wieloma pomysłami.

W dyskusji zalecono obu dyrektorom szkół, aby zabezpieczyli teraz osiągnięte wyniki na obszarze transgranicznej współpracy szkół przy pomocy pojedynczych projektów i wykorzystali w tym celu istniejące formy wsparcia. Dyrektorzy szkół poinformowali, że posiadają już w tym względzie liczne pomysły. 

Pan Budach poinformował, że przyszłym roku szkolnym 2014/2015 12 nowych polskich uczniów będzie uczęszczać do Gimnazjum w Neuzelle. W związku z tym zasygnalizowano problem, że koszty transportu uczniów z Polski do Niemiec poniosą polskie rodziny, co znacznie obciąży je finansowo. Pan Dittrich zachęcał do tego, aby w najbliższych dwóch, trzech latach poszukać rozwiązania, które byłoby do zaakceptowania. Do tego czasu Fundacja Oświaty i Kultury Rahn Dittrich Group przy odpowiednich wnioskach może przyznawać dotacje. Chodzi tu o łącznie ok. 20 uczniów i miesięczne koszty transportu na ucznia w wysokości ok. 40,- euro.

1.2.Przy pomocy prezentacji Power Point pani Arleta Czyż zaprezentowała ostatnią fazę Mostu Edukacyjnego. Laboratorium językowe zostało ukończone, w nim od lutego tego roku prowadzone są zajęcia językowe i konferencje internetowe. Prace budowlane na terenie za szkołą rozpoczęły się 16 czerwca i będą ukończone do końca sierpnia tego roku. Uroczyste otwarcie boiska odbędzie się 17.10.14 r. Następnie odbędzie się w filharmonii koncert pod kierunkiem pani prof. Helgeheide Schmidt, na który wszyscy obecni zostali serdecznie zaproszeni.

W tym kontekście pan Fiedorowicz wystosował do przedstawicieli szkół w Zielonej Górze i Neuzelle oraz do kuratorów zaproszenie do wzięcia udziału w Winobraniu, które odbędzie się 16 września w Zielonej Górze. Odpowiedzią była natychmiast pozytywna reakcja.

1.3.Przewidziany tu punkt programu został przesunięty na następne posiedzenie Rady Programowej ze względów czasowych.

 

Punkt 2

 

2.1. Pani Arleta Czyż złożyła sprawozdanie ze stanu rozwoju i perspektyw przyszłościowych szkół w Zielonej Górze.

 

Szkoła Podstawowa

Do tej pory zostało zawartych 31 nowych umów do dwóch pierwszych klas.

Stosownie do pytań rodziców zostanie utworzona „zerówka”, do której nabór odbędzie się w roku szkolnym 2015/2016. Jako język obcy zostanie wprowadzony niemiecki i angielski.

Partnerstwo z Wolną Szkołą Podstawową w Fürstenwalde będzie nadal rozbudowywane.

W planach jest dążenie do obniżenia kosztów przez projekty ESF i inne środki we współpracy z Ministerstwem Edukacji w Polsce oraz Urzędem Pracy.

 

Gimnazjum

Zawarto 16 nowych umów.

Podejmowane są liczne środki w celu podniesienia stopnia znajomości i atrakcyjności Gimnazjum, np. konkursy pozaszkolne (Młodzi Europejczycy”), wzmożona prezentacja szkół na zewnątrz (radio, gazety, Facebook), współpraca z instytucjami z otoczenia szkoły, m.in. z Urzędem Miejskim w Zielonej Górze, Centrum Języka i Kultury Niemieckiej, Niemiecko-Polskim Centrum Promocji i Informacji Turystycznej.

Na przyszłość zaplanowano m.in. następujące inicjatywy:

- Stworzenie warunków do zdobycia dyplomu językowego (SDS I)

- Przyjmowanie uczniów, którzy po gimnazjum zechcą przenieść się do Neuzelle (w tym roku

  pozyskano już do tego celu 4 uczniów)

- Złożenie wniosku o przyznanie środków unijnych na rozwój szkół

- Współpraca ze Światowym Stowarzyszeniem Niemieckich Szkół Zagranicznych.

 

Liceum

Dotychczas zostało zawartych 8 nowych umów.

Do przyszłościowych zadań należą:

- Stworzenie warunków do uzyskania dyplomu językowego (SDS II)

- Złożenie wniosku o unijne środki pomocowe na rozwój szkół (lata 2014-2020)

- Kooperacja z partnerami w Rosji, Słowacji i na Węgrzech m.in. w ramach projektu Erasmus

- Rozpoczęcie współpracy ze szkołą internetową/lekcje zaoczne w celu złożenia egzaminu

  dla uczniów eksternistycznych.

Rozwój ilości umów do szkół wygląda następująco:

- na dzień 01.09.12 było zawartych 45 umów

- na dzień 01.09.13 było zawartych 70 umów

- na dzień 01.09.14 jest zawartych 110 umów.

 

Szkoła Językowa – Przygotowanie na długotrwałe uczenie

Europejska Szkoła Dokształcania i Języków (w skrócie: Szkoła Językowa) oferuje kursy dla osób we wszystkich grupach wiekowych w różnych dziedzinach i językach, np. kursy komputerowe dla seniorów, kursy fotograficzne, wakacyjne kursy językowe.

 

2.2.   Pan Karl Fisher  poinformował, że podpisano umowę z rodzicami, których dziecko ma Zespół Aspergera. Według jego wiedzy jest to pierwsza taka próba w Zielonej Górze.

 

Pan Budach zreferował, że temat inkluzji został już podjęty w szkołach w Neuzelle. Wolne Szkoły w Brandenburgii są do tego zobligowane. W Niemczech trzeba rozróżniać między uczniami ze specjalnymi problemami pedagogicznymi, do których zalicza się niemoty, a takich dwóch uczniów już przyjęto, a uczniami, którzy rzeczywiście podpadają pod inkluzję. Następnie poinformował, że już w ramach „Akcji Człowiek” realizowany jest aktualnie wspólnie z katolicką szkołą podstawową projekt, którego celem jest przyjmowanie do szkoły średniej osób z upośledzeniem umysłowym do określonego stopnia. Start jest zaplanowany na 1 czerwca 2014 r.

 

Pan Dittrich nawiązując do tego tematu stwierdził, że temat inkluzji mocno zyska w przyszłości na znaczeniu. Na to trzeba się nastawić. W europejskiej wspólnocie państw wszystkie kraje członkowskie zobowiązały się do rozwiązania wszystkich placówek, w których ludzie są umieszczani osobno z powodu niepełnosprawności umysłowej lub fizycznej. Celem jest włączenie tych ludzi do normalnego procesu kształcenia.

 

Punkt 3

 

3.1. Pan Fisher przedstawił przy pomocy prezentacji Power Point pracę Centrum Egzaminacyjnego Goethe-Institut i Szkoły Językowej w Zielonej Górze.

 

Centrum Językowe Goethe-Institut prowadzi regularnie kursy języka niemieckiego i egzaminy z języka niemieckiego na wszystkich poziomach od A1 do C2. W roku 2013 w egzaminach na certyfikaty wzięło udział łącznie 99, a w roku 2014 łącznie 139 uczestników.

Liczby porównawcze uczestników kursów języka niemieckiego w roku szkolnym 2012/2013 i w roku szkolnym 2013/1024 wykazują wzrost o 60 uczestników do 68 uczestników.

 

Szkoła Językowa prowadzi kursy w różnych zakresach oraz kursy językowe przez cały rok i kursy wakacyjne.

 

3.2. Pan Budach zreferował, że dzięki otwarciu drugiego internatu i związane z tym przyjęcie uczniów zagranicznych rozwinęła się owocna współpraca między Szkołą Językową w Neuzelle i Centrum Egzaminacyjnym Goethe-Institut. Pochwalił zwłaszcza dobrą pracę pani dr Kempy, która dba o pomyślną współpracę między dwoma ośrodkami. Na podstawie ulotki można było uzyskać informacje o różnych działaniach szkoły językowej. 

 

 

Punkt 4

 

Następne posiedzenie powinno się odbyć w połowie czerwca 2015 r. w Zielonej Górze. Pan Fisher i pani Czyż  do 15 lipca podadzą dokładny termin.

Pan dr Landmann poprosił wszystkich uczestników, aby przekazali swoje pomysły odnośnie treści następnego posiedzenia Rady Programowej.

Herr Ballon zapowiedział, że dostarczy taki pomysł do września w formie projektu, który następnie zostanie przesłany wszystkim kuratorom do zapoznania się z nim, aby można było go przedyskutować na następnym posiedzeniu.

 

Zakończenie

Pan Prof. dr Stryjski, polski współprzewodniczący Kuratorium raz jeszcze podsumował w skrócie najważniejsze inicjatywy i ustalenia posiedzenia i podziękował wszystkim obecnym za udział.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 12:15.  

 

Protokół został sporządzony przez Karin Thein i dra Bernda Landmanna.

 

Neuzelle, 28 czerwca 2014 r.

 

/-/ dr Bernd Landmann

Współprzewodniczący Kuratorium

 

Rozdzielnik

Wszyscy uczestnicy

 

21 CZERWCA 2013: Posiedzenie Kuratorium Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury

„Gdybym wiedział, że świat jutro zginie, jeszcze dzisiaj zasadziłbym drzewko jabłoni”, powiedział kiedyś Marcin Luther. Oczywiście dniu 21 czerwca 2013 r. światu nie groził upadek, ale odbyło się wówczas ostatnie posiedzenie Kuratorium Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury w dotychczasowym składzie. Kuratorzy i kuratorki są powoływani na cztery lata i ten właśnie okres dobiegł końca. (...) zacytowana maksyma moralna zainspirowała wszystkich i ostatnie posiedzenie stało się najbardziej owocne. Na pozytywny nastrój wpłynęły niewątpliwie dodatnie bilanse, jakie można było przeprowadzić.

Pani Arleta Czyż, dyrektor szkół, mogła na przykład poinformować, że liczby uczniów w Gimnazjum i Liceum rozwinęły się bardzo pozytywnie. Liczba zawartych tam umów wzrosła w ciągu roku szkolnego o ok. 30%, a w przypadku Szkoły Podstawowej, która zostanie otwarta w bieżącym roku szkolnym, podpisano już umowy na prawie jedną klasę. Wniosek o wsparcie finansowe, złożony w maju 2013 r. do Urzędu Marszałkowskiego przysporzył tej szkole 30.000 zł na wyposażenie. Z inicjatywy prof. Pfeiffera na posiedzeniu była obecna jako gość przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego, pani Małgorzata Walkowska, która o pracy szkół Fundacji wyraziła się niezwykle pozytywnie.

Pani dr Bożena Kempa, odpowiedzialna w Neuzelle za niemiecko-polski projekt Most Edukacyjny, złożyła obszerne sprawozdanie w formie prezentacji Power Point o wdrażaniu pedagogicznej koncepcji tego mostu oświatowego, tzn. o transgranicznej kooperacji pomiędzy szkołami w Neuzelle i Zielonej Górze. Od 1 stycznia 2012 r. została przeprowadzona bądź rozpoczęta duża ilość działań i pojedynczych projektów, m. in. wspólne dokształcanie nauczycieli, warsztaty integracyjne w Zielonej Górze i Neuzelle, warsztaty historyczne w pałacu w Brodach, dni sportu w Neuzelle i Zielonej Górze, obóz językowy w Neuzelle i wiele innych.
Wiele optymistycznych informacji przekazała również pani Anna Sinoracka, kiedy przedstawiała Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego w Zielonej Górze, za który Fundacja także jest odpowiedzialna.

Do wszystkich punktów porządku obrad odbyła się ożywiona i inspirująca wymiana zdań, dla której było charakterystyczne, że niemieccy i polscy uczestnicy w równym stopniu aktywnie uczestniczyli i komunikowali się ze sobą jak równi partnerzy.
Osiągnięty merytoryczny oraz partnerski poziom jest piękną i jednocześnie zobowiązującą płaszczyzną wyjściową do pracy nowego Kuratorium. öwiadomość, że można się teraz pożegnać przy tak pozytywnym bilansie, przyczyniła się również do wspaniale pogodnego nastroju podczas wieczoru przy grillu, który zakończył naszą współpracę. Przewodniczący Rady Fundacji Gotthard Dittrich i założycielka Fundacji Anneliese Ruppelt-Dittrich złożyli podziękowania ustępującym członkom Kuratorium małym prezentem, który wywołał uśmiech na twarzach. Każdy otrzymał szlachetny trunek – owocowe brandy z browaru w Neuzelle w nie mniej kunsztownej butelce, a do tego dowcipny tekst.
 
Dr Bernd Landmann
Przewodniczący Kuratorium Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury


Foto (od lewej): Holger Luttmann – kurator, prof. dr hab. Waldemar Pfeiffer - kurator, Karl Fisher – Prezes Zarządu Fundacji, Anna Sinoracka – koordynarorka Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego w Zielonej Górze, Uwe Riedemann – kurator, dr Bernd Landmann – wiceprzewodniczący Kuratorium, Anneliese Ruppelt-Dittrich – założycielka Fundacji, Gotthard Dittrich – przewodniczący Rady Fundacji, prof. dr R. Stryjski – wiceprzewodniczący Kuratorium, Arleta Czyż – dyrektorka szkoły, dr Bożena Kempa – koordynatorka niem.-pol. Mostu Edukacyjnego Neuzelle-Zielona Góra

15 CZERWCA 2012

Foto od lewej: Anneliese Ruppelt-Dittrich, Karl Fisher, Gotthard Dittrich, Sven Höhne, prof. dr Roman Styjski, prof. dr habil Michail L. Kotin, dr Bernd Landmann, Norbert Kannowsky, Czesław Fiedorowicz

25 LISTOPADA 2011

Posiedzenie Kuratorium w Fürstenwalde  
     
Drugie, a zarazem szóste z kolei spotkanie Kuratorium Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury odbyło się w Fürstenwalde, 25 listopada 2011 r. O wyborze miejsca zadecydowały dwie przesłanki. Do naszej dyspozycji pozostawała świeżo wyremontowana, posiadająca szczególny urok aula, otwartej uroczyście w 1865 r. Niezależnej Szkoły Podstawowej w Fürstenwalde. Ponadto samo miasto było niegdyś siedzibą biskupa Ziemi Lubuskiej, owego starego obszaru kulturowego po obu stronach Odry, który od średniowiecza był kształtowany zarówno przez Niemców jak i Polaków, i który oba sąsiednie kraje dzielą dziś między sobą. Od przełomu 2003 i 2004 roku teren ten należy do obszarów transgranicznych. Tak więc w samej miejscowości i jej historii znajdują odbicie podstawowe dążenia Fundacji.
 
Wszyscy uczestnicy posiedzenia: kuratorzy, przedstawiciele Rady Fundacji, Zarządu Fundacji i zaproszeni jako referenci goście, w tym Anna Stwora – dyrektorka szkół Fundacji w Zielonej Górze, Kaspar Kaiser – dyrektor gimnazjum w Neuzelle i Norbert Kannowsky – dyrektor fundacji Stift Neuzelle, zgodnie ocenili spotkanie jako bogate w treść, bardzo ożywione i owocne. Wszyscy byli zgodni także co do tego, że i tym razem zabrakło czasu i nie wszystkie kwestie mogły zostać przedyskutowane w wystarczającym zakresie. Przy opracowywaniu porządku dziennego następnego posiedzenia, które zaplanowano na 15 czerwca 2012 r. w Neuzelle, niezbędne będzie zapewnienie dłuższego czasu na wymianę poglądów.
 
Uczestników spotkania powitał Christoph Serrer, dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej. W tym miejscu składamy jemu i jego zespołowi bardzo serdeczne podziękowania. Byli niezwykle miłymi, pomysłowymi i dbałymi gospodarzami.
 
Wiele miejsca zajęła prelekcja Anny Stwory na temat wdrażania zaleceń wypracowanych przez tzw. Komisję Fishera-Pfeiffera na zlecenie Kuratorium w 2010 r., dotyczących pedagogicznego rozwoju szkół Fundacji w Zielonej Górze. W przedstawionym  sprawozdaniu usłyszeliśmy o licznych nowych działaniach i zamierzeniach. Dowiedzieliśmy się również, że pod opieką Fundacji znajdzie się szkoła podstawowa, której otwarcie zaplanowano w nowym roku szkolnym.
 
Sprawozdania i dyskusja dotycząca merytorycznego, czyli pedagogiczno-dydaktycznego kształtowania niemiecko-polskiego mostu edukacyjnego, który łączy liceum w Stift Neuzelle z obiema szkołami Fundacji w Zielonej Górze, wyznaczyły drugi ważny punkt porządku obrad. Kaspar Kaiser rozwinął zachwycający plan wspólnych projektów, wymian uczniów i nauczycieli, uzgodniony z Anną Stworą, który sięga daleko w przyszłość. Norbert Kannowsky uzupełnił temat, przedstawiając rozpoczęte już, obszerne przedsięwzięcia budowlane w Stift Kloster Neuzelle, które zdecydowanie polepszą tamtejsze warunki uczenia się i nauczania oraz istotnie podniosą atrakcyjność tego miejsca jako celu turystycznego.
 
Warto wymienić również trzy spośród przyjętych wewnętrznych postanowień bądź aktów decyzyjnych Kuratorium. Otóż, po wyczerpującej dyskusji, przyjęto regulamin Zarządu i zgodnie ze statutem Fundacji przeprowadzono, przypadające co trzy lata, nowe wybory dwóch współprzewodniczących Kuratorium. Na nowego polskiego przewodniczącego został wybrany prof. dr Roman Stryjski, a autor niniejszego sprawozdania otrzymał aprobatę na drugą kadencję jako przewodniczący ze strony niemieckiej. Jednogłośnie postanowiono, aby wspomóc datkami zaplanowany przez zielonogórskie szkoły zakup reprezentacyjnego sztandaru.
 
Koniecznie należy również wspomnieć o pełnym pomysłów i zaangażowania programie ramowym, przygotowanym dla uczestników. Na rozpoczęcie serca wszystkich zebranych w auli podbiły dzieci z tutejszego przedszkola, wirujące w tańcu niczym płatki śniegu, przygotowane świetnie przez swoją dyrektorkę Ingrid Kanski. Po zakończeniu właściwego posiedzenia uczestnicy odwiedzili imponującą fürstenwaldzką Katedrę i udali się jeszcze na mały spacer po mieście pod fachowym przewodnictwem Sabine Wille, dyrektorki Fachober- und Berufsfachschule am Goethe-Platz. Program zamykał udział w otwartym koncercie w auli szkoły podstawowej. Nauczyciele i uczniowie szkoły muzycznej im. Clary Schumann sprawili publiczności wiele radości muzycznymi pozdrowieniami z całego świata, w reżyserii i przy współudziale dyrektorki szkoły Sybille Nowak oraz dyrektorki oddziału miejscowego Gerit Puschke. Zawarta w nich idea porozumienia narodów bardzo dobrze korespondowała z włączonymi do programu wyrazami uznania dla znakomitego orientalisty Karla Vollersa (1857-1909), który niegdyś działał w tej szkole jako młody nauczyciel (1881/82) i z tego miejsca rozpoczynał swoją stromą karierę zawodową, która wyniosła go aż na kierownika wicekrólewskiej biblioteki w Kairze, a następnie na kierownika seminarium orientalnego na Uniwersytecie w Jenie. Referent i jednocześnie autor tego sprawozdania na koniec postawił pytanie, czy Karl Vollers nie byłby odpowiednią kandydaturą na patrona Niepublicznej Szkoły Podstawowej w naszej Fundacji. Końcowy akord spotkania miał charakter kulinarny. Zasiedliśmy w pobliskim hotelu zamkowym Steinhöfel, przepięknym budynku z niezwykłą historią, a przewodniczący Rady Fundacji, Gotthard Dittrich, zaprosił wszystkich na przedbożonarodzeniową pieczeń z gęsi.
 
Dr Bernd Landmann
Przewodniczący Kuratorium Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury

24 CZERWCA 2011

Posiedzenie Kuratorium w Zielonej Górze

Gdyby pod koniec listopada ubiegłego roku zima nie napadła na nas tak raptownie i dotkliwie, to spotkanie Kuratorium Europejskiej Fundacji Kultury i Oświaty w dniu 24 czerwca 2011 r. w Zielonej Górze byłoby już szóstym z kolei. Ponieważ jednak posiedzenie zwołane na 1 grudnia minionego roku z powodu gwałtownych przeciwności atmosferycznych na krótko przed terminem musiało zostać odwołane, odbyło się obecnie piąte, jednak z podwójnym pensum zagadnień. Dzięki skoncentrowanej pracy kuratorów, którzy zjawili się niemal w komplecie, obszerny program dnia został pomyślnie zrealizowany. W żadnym razie nie szczędzono wymiany poglądów. A wręcz przeciwnie: tym razem dyskutowano szczególnie intensywnie, chociaż także ostatnie posiedzenia przebiegały w bardzo ożywionej atmosferze i zgłoszono wiele interesujących pomysłów.

Jednym z nich było powołanie komisji do spraw pedagogicznego rozwoju szkół w Zielonej Górze, która następnie obradowała dwa razy przy wydatnym współudziale kuratora prof. dra Waldemara Pfeiffera i pod przewodnictwem kuratora Karla Fishera. Jej wyniki miały bardzo wysokie notowania. Sprawozdanie dyrektorki szkoły, Anny Stwory, zostało przyjęte z satysfakcją. Przedstawiła w nim w sposób zrozumiały i jasny wdrażanie zaleceń komisji, co zostało już pomyślnie rozpoczęte. Kuratorium chce nadal towarzyszyć realizacji przyjętych zamierzeń i traktować to jako jedno ze swoich najważniejszych zadań. Wielką radość w kierownictwie szkoły wzbudziła zapowiedź kuratorów, że w formie dotacji pieniężnej przyczyni się do sfinansowania przyszłego sztandaru szkoły. W każdej renomowanej szkoły w Polsce posiadanie sztandaru jest koniecznością.

Dużo uwagi poświęcono sprawozdaniom z projektu Polsko-Niemiecki Most Edukacyjny, który jest wspierany dotacją 7 mln euro w ramach programu Unii Europejskiej Interreg IVa, co przyniesie wielorakie korzyści z jednej strony obu szkołom Europejskiej Fundacji w Zielonej Górze, a z drugiej strony Gimnazjum w Neuzelle. Warunki zewnętrzne, istotne dla procesu uczenia i nauczania w obu miejscowościach, polepszą się w sposób widoczny, a dla projektów transgranicznych oraz dla wymiany uczniów i nauczycieli jest więcej środków do dyspozycji (por. także r-aktuell 1/2011, s. 3 i 24). W tej sprawie wypowiedzieli się m. in. kurator Walter Ederer jako Dyrektor ds. marketingu i kultury Fundacji Stift Neuzelle, Iwona Kamińska, Prezes Zarządu EFOiK i Kaspar Kaiser, Dyrektor Gimnazjum w Neuzelle. Sprawozdawcom postawiono liczne pytania, a zebrani uzgodnili na koniec, że także realizacja mostu edukacyjnego powinna zająć stałe miejsce w agendzie kuratorium.

Jak zawsze, także i tym razem, Kuratorium zostało poinformowane o ważnych sprawach dotyczących Fundacji. Tak więc przyjęto sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2010, które przedstawił Zdzisław Strach, Główny Księgowy Fundacji. Kurator Uwe Riedemann sprawdził wcześniej merytoryczną prawidłowość tego sprawozdania i mógł je potwierdzić wobec Kuratorium. Sven Höhne, członek Rady Fundacji, poinformował o utworzeniu spółki, która w przyszłości będzie organem Fundacji, działającym przede wszystkim transgranicznie. Jej nazwa: Educado Campus, Europejska Spółka Oświaty i Kultury z o.o. użyteczności publicznej. W Gröningen przejęła - już jako podmiot - odpowiedzialność za Freie Sekundarschule (Wolną Szkołę örednią). Tym samym Fundacja coraz wyraźniej realizuje swoje dążenie do ogniskowania Europy. Ważną informacją było to, że adwokat dr Mirko Gründel został powołany do Rady Fundacji i dlatego nie może już działać jako kurator.

Przed rozpoczęciem posiedzenia uczniowie: tegoroczni absolwenci Jakub Przybycień (skrzypce), Dobrochna Ciesielska (pianino) oraz przyszłe uczennice gimnazjum, które wygrały zorganizowany w naszej szkole konkurs talentów „Czas na blask” Agata Doszczak (skrzypce, śpiew) i Kinga Barańczak (gitara) - zaprezentowali w auli szkoły program muzyczny. Swoimi imponującymi osiągnięciami potwierdzili dobrą pracę szkół Fundacji na polu wychowania artystycznego i muzycznego. Następnie, bardzo osobistymi i poruszającymi emocjonalnie słowami, posiedzenie otworzyła założycielka Fundacji Anneliese Ruppelt-Dittrich. Muzycznie i uroczyście wybrzmiało także zakończenie posiedzenia, a odbyło się to ponownie w auli szkoły. Svitlana Kapitanova i Andryi Tsygichko, dwoje ukraińskich pianistów zamieszkałych w Lipsku, po mistrzowsku zinterpretowali w publicznym koncercie dzieła Fryderyka Chopina, Roberta Schumanna i Franciszka Liszta. Podkreślili tym samym nie tylko europejskie ukierunkowanie Fundacji, ale okazali także swój szczególny szacunek wielkiemu kompozytorowi węgierskiemu, którego przypadająca w roku 2011 dwusetna rocznica urodzin obchodzona jest na całym świecie. Dzień zamknął uroczysty bankiet w hotelu „Dana”, na który Rada Fundacji i Zarząd Fundacji zaprosili oprócz Kuratorium także nauczycieli i pracowników obu szkół. Następne posiedzenie Kuratorium zostało zaplanowane na 25 listopada 2011 r. w Fürstenwalde.

Dr Bernd Landmann
Przewodniczący Kuratorium Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury

11 CZERWCA 2010

Spotkanie kuratorów w Zielonej Górze 

Konkurowanie z otwarciem Mistrzostw öwiata w Piłce Nożnej w Afryce Południowej można nazwać odwagą, niefrasobliwością lub lekkomyślnością. A tymczasem 4 posiedzenie Kuratorium Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury w dniu 11 czerwca 2010 r. w Zielonej Górze nawet w najmniejszym stopniu nie zostało zakłócone futbolową gorączką. Kuratorzy Fundacji skoncentrowali się na opracowaniu obszernego terminarza. Poparte prezentacją w Power Point sprawozdanie pani dyrektor Aleksandry Mrozek, omawiające sukcesy obu kierowanych przez nią szkół a także zadania, jakie należy wykonać w przyszłości, spotkało się z dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników oraz zaowocowało deklaracją pełnego zaangażowania i chęci pomocy przy rozwiązywaniu zarysowanych problemów. Postanowiono utworzyć komisję, która do następnego posiedzenia Kuratorium opracuje stosowne do tego zalecenia.
Z dużym zainteresowaniem przyjęto wystąpienie kuratora Waltera Ederera dotyczące opracowywanej właśnie broszury, przedstawiającej cele i treści projektu „Polsko-Niemiecki Most Eduakcyjny Neuzelle – Zielona Góra” zarówno z polskiego jak i niemieckiego punktu widzenia. Ma ona pomóc osobom decydującym o przyznawaniu dotacji z programu Interreg 4A do złożonego wniosku. Koncepcja ta została jednomyślne przyjęta oklaskami.
Kolejnym ważnym punktem porządku obrad było podanie zmian w statucie i wymiana zdań o projekcie regulaminu dla Kuratorium, opracowanego przez kuratorów dr Gründla i dr Landmanna. Założycielka Fundacji, pani Anneliese Ruppelt-Dittrich poinformowała Kuratorium o powołaniu pana Svena Höhne na członka Rady Fundacji, a przewodniczący Rady Fundacji Gotthard Dittrich przedstawił pana prof. dr Romana Stryjskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego jako nowego kuratora. Obie nominacje Kuratorium oceniło jako istotne wzbogacenie swojego gremium.
Tak jak podczas poprzedniego spotkania i tym razem zaplanowano część otwartą posiedzenia oraz program kulturalny. Obie imprezy służyły zadaniom Fundacji trwałego wspierania dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy krajami po obu stronach granicy na Odrze i Nysie. Kurator prof. dr Waldemar Pfeiffer ze swoim wykładem „Wielojęzyczność i wielokulturowość – szansą dla Europy”, wygłoszonym w dwu językach, rzeczywiście pobudził do refleksji. Dyskusja jaka się następnie wywiązała, potwierdziła, że znakomicie osiągnął on swój cel. Z kolei znany w równej mierze w Niemczech jak i w Polsce kabareciarz Steffen Möller podczas swojego wieczornego występu w licznie zapełnionej „Palmiarni”, posługując się na zmianę językiem polskim i niemieckim, starał się przede wszystkim o to, by poruszyć serca i wywołać salwy śmiechu. Publiczność bawiła się znakomicie, a artysta po zakończonym programie nie mógł się opędzić głównie od wielbicielek, pragnących otrzymać jego autograf. Spotkanie zakończyło się wspólną kolacją w „Palmiarni”, podczas której kontynuowano rzeczowe rozmowy i nawiązywano nowe kontakty. M.in. w rozmowie pomiędzy panem Dittrichem i panią Krzeszewską-Zmyślony z Uniwersytetu Zielonogórskiego zarysowały się interesujące możliwości rozszerzenia i pogłębienia polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie kształcenia.
Kolejne posiedzenie Kuratorium odbędzie się 1 grudnia 2011 r. w Altenburgu w Turyngii.

Dr Bernd Landmann
Przewodniczący Kuratorium Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury


4 GRUDNIA 2009

Spotkanie kuratorów w Lipsku

Już po raz trzeci spotkali się kuratorzy Europejskiej Fundacji Oświaty i Nauki. Nie czuło się przy tym jednak ani cienia rutyny. Spotkanie było kolejnym niezwykłym przeżyciem, które pozostawiło niezatarte ślady we wszystkich uczestnikach oraz potrzebę budowania mostów pomiędzy Niemcami i Polską w duchu zamierzeń Fundacji.

Tym razem w dniu 4 grudnia 2009 r. spotkali się w Lipsku kuratorzy i osoby odpowiadające za rozwój Fundacji. Analogicznie do modnego już terminu „koncert przemian” lipskie spotkanie można by nazwać „posiedzeniem przemian”.

Po zakwaterowaniu w Novotelu całe towarzystwo udało się lub ściślej mówiąc: pojechało do Domu Schumanna naszymi własnymi minibusami. I kolejny raz okazało się, że jazda i doświadczenie są ze sobą logicznie ściśle powiązane. Rodzaj symbiotycznego połączenia artystycznie i muzycznie ukierunkowanej szkoły podstawowej oraz muzeum muzyków z salonem koncertowym w jednym domu, w którym powstawała historia muzyki światowej, wywołuje u osób po raz pierwszy je zwiedzających prawie zawsze niesamowite uczucie fascynacji. Uwieńczeniem rzeczowego i dowcipnego oprowadzania przez dyrektora szkoły Mario Korb był mały koncert w wymienionym salonie, poświęcony Schumannowi i Chopinowi. Niemiecko-polskie audytorium natychmiast zrozumiało to jako oryginalny gest powitalny i zarazem wskazówkę do zbliżającego się podwójnego roku jubileuszowego – Schumann i Chopin urodzili się, jak wiadomo, w tym samym roku.

Następnie całe towarzystwo udało się do Instytutu Polskiego przy Rynku, gdzie spotkanie zgodnie z programem rozpoczął wykład inauguracyjny. Manfred Mack, współpracownik naukowy renomowanego Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt, wygłosił referat dotyczący aktualnego stanu niemiecko-polskich stosunków na płaszczyźnie oświatowej i kulturalnej. To była odpowiednia osoba do przedstawienia niezwykle drażliwych, a przecież dla obu krajów po tej i tamtej stronie Odry i Nysy tak niezwykle ważnych wzajemnych stosunków i to w sposób umiejętny, apolityczny, nieubarwiony, a przy tym budzący zaufanie. Szczególne podziękowanie należy się Ambasadzie Polskiej, która była tak uprzejma, że przejęła koszty udziału referentów w tym owocnym spotkaniu.

W dalszej części odbyło się właściwe posiedzenie. Zasadnicze sprawozdania o wielostronnej i pełnej sukcesów pracy wykonanej przez Fundację i jej placówki, przedstawione przez prezesa zarządu Fundacji Iwonę Kamińską i dyrektora szkoły Aleksandrę Mrozek zainicjowały ożywioną wymianę zdań. Kuratorzy z zaangażowaniem proponowali wykorzystanie swoich bogatych doświadczeń w rozwiązywaniu przyszłych zadań.

Pod koniec dyskusji coraz częściej można było zauważyć tęskne spojrzenia kierowane przez wielkie okna sali posiedzeń na lipski jarmark Bożonarodzeniowy. Wizyta na nim była obiecana, i bardzo niechętnie zgodzono by się z niej zrezygnować. Na szczęście starczyło czasu przynajmniej na krótką wizytę.

Dzień roboczy rozpoczął się od Roberta Schumanna i zakończył również akcentem z nim związanym, tzn. w historycznej restauracji „Zum Arabischen Coffe Baum”, wówczas ulubionym lokalu tego słynnego kompozytora. Tutaj Schumann przez wiele lat spotykał się każdego wieczoru ze swoimi przyjaciółmi, prowadził ożywione dyskusje, chętnie przy tym popijając. Tradycyjnie raz w roku Prezes Gotthard Dittrich zaprasza do tego lokalu swoich przyjaciół i partnerów biznesowych RahnDittrichGroup na pieczoną gęś. Tym razem przy stole skupiło się większe towarzystwo, gdyż Gotthard Dittrich jako Przewodniczący Rady Fundacji zaprosił współpracowników z Fundacji i Kuratorium. Nadzieja, jaką być może żywił gospodarz wybierając to miejsce spełniła się całkowicie. Podobnie jak przed laty tak i teraz nie poprzestano jedynie na wesołym biesiadowaniu, a raczej prowadzono interesujące rozmowy, z których wykluwały się nawet projekty. Obecność dyrektorki Instytutu Polskiego, pani Agnieszki Surwillo-Hahn i pani prof. dr Danuty Rytel-Schwarz z Uniwersyteckiego Instytutu Slawistyki w Lipsku okazała się niezwykłym wsparciem. Na przykład pomysł Instytutu Polskiego, aby z poparciem RahnDittrichGroup w dniu 8 czerwca 2010 r. w Domu Schumanna urządzić specjalny koncert z okazji 200 rocznicy urodzin Roberta Schumanna, wziął swój początek w tych rozmowach.

Kolejne posiedzenie Kuratorium zostało zwołane na 11 czerwca 2010 r. do Zielonej Góry.

Dr Bernd Landmann
Przewodniczący Kuratorium Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury

28 MAJA 2009

Posiedzenie Rady Fundacji

Kolejne posiedzenie Rady Programowej Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury odbyło się 28 maja 2009 w gimnazjum Neuzelle. Wybór miejsca nie był przypadkowy, gdyż silnie związany był z bliską współpracą pomiędzy uczniami szkoły w Neuzelle oraz szkół znajdujących się pod skrzydłami Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury w Zielonej Górze.

Owa współpraca nabierze szczególnego rozmachu dzięki transgranicznemu projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej, nad którym to pracują ww. szkoły zarówno po stronie niemieckiej jak i polskiej.

Jednakże podczas posiedzenia poza wzajemną kooperacją omówione zostały także inne tematy związane z funkcjonowaniem szkół. Sprawozdania, które wygłosił Zarząd Fundacji -  pani Iwona Kamińska oraz dyrektorka szkół pani Aleksandra Mrozek, stały się doskonałym bodźcem do rozpoczęcia dyskusji, podczas której członkowie Fundacji wymieniali się swoimi poglądami, doświadczeniami oraz  wspólnie znajdowali pomysły na realizacje kolejnych zadań, które to stoją przed szkołami.

W tym posiedzeniu po raz pierwszy udało się wziąć udział wszystkim 11 członkom Rady.

Uwieńczeniem spotkania było zwiedzanie Neuzelle, które dzięki fachowemu oprowadzaniu przez jednego z członków Fundacji Walterowi Ederer - Dyrektorowi ds. Marketingu i Kultury w Neuzelle oraz dzięki dyrektorowi gimnazjum Neuzelle - Kasparowi Keiser stał się niezwykłym przeżyciem.

Na zakończenie spotkania przewodniczący Rady Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury – pan Gotthard Dittrich ,zaprosił wszystkich przybyłych na kolację do restauracji „Prinz Albrecht”.

Następne posiedzenie planowane jest na grudzień 2009 w Lipsku.

4 GRUDNIA 2008

Posiedzenie Rady Fundacji
 
4 grudnia 2008 r. została utworzona Rada Programowa Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury z siedzibą w Zielonej Górze.

Uroczyste posiedzenie odbyło się w auli szkoły.

Annelise Ruppelt – Dittrich – założycielka Fundacji rozpoczęła posiedzenie krótkim aczkolwiek niezwykle wzruszającym przemówieniem, wymieniając m.in. powody, które ją, jako rodowitą ölązaczkę skłoniły do utworzenia instytucji służącej integracji europejskiej.

Przemówienie kontynuował Gotthard Dittrich, członek Rady Fundacji, objaśniając zadania, funkcje oraz strukturę Fundacji.

Głos zabrali również: członek Fundacji Edmund Kremer oraz jej Zarząd w osobie Iwony Kamińskiej i Zdzisława Strach.

Uroczystość nie mogłaby się odbyć bez członków nowoutworzonej Rady Programowej – z wyjątkiem prof. dr Waldemara Pfeiffer oraz Uwe Riedemann, którzy to z ważnych powodów nie mogli uczestniczyć w spotkaniu.

Podczas posiedzenia ustanowiono 2 przedstawicieli Rady Programowej – jednogłośnie wybrani zostali: prof. dr hab. Michail Kotin, dr Bernd Landmann. Zaś Alekksandra Mrozek, dyrektorka dwóch szkół znajdujących się pod skrzydłem Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury: Europejskiego Gimnazjum dr Rahn oraz Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Przedsiębiorczości, opowiedziała o dotychczasowej działalności obu szkół, a następnie oprowadziła przybyłych gości po budynku szkoły.

Ze względu na przedświąteczny czas posiedzenie uwieńczone zostało kolacją w iście wigilijnym stylu – z karpiem, z barszczem, z opłatkiem… Tym samym nasi zachodni przyjaciele mogli też zasmakować, choć odrobinę polskiej kultury.

Termin kolejnego posiedzenia planowany jest na 28 maja 2009 w gimnazjum Neuzelle, które to przyjaźni się i ściśle współpracuje z Europejskim Gimnazjum dr Rahn i Społecznym Liceum.