„Cały świat usuwa się z drogi człowiekowi, który wie, dokąd zmierza.” - Steve Jobs

KLASA BIZNESU

Korzystając z dobrych praktyk europejskich szkół partnerskich, potrzeb i pragnień edukacyjnych samych uczniów stworzyliśmy zupełnie nową i atrakcyjną KONCEPCJĘ NASZEGO LICEUM !

PRIORYTETY KONCEPCJI:

- KLASA BIZNESU (klasa o profilu językowo- biznesowym)

mentorzy projektu: dr Jerzy Każmierczyk (UE Poznań), dr Agnieszka Opalińska (UZ Zielona Góra)

ATUTY:

- inkubator przedsiębiorczości,

- wirtualna giełda, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach,

- przedmioty dodatkowe : psychologia biznesu, PR, marketing, IT technologie (programowanie, grafika komputerowa),

- moduły edukacyjne: kreowanie wizerunku, Jop application,

- nauczanie przedmiotów w języku obcym (angielskim lub niemieckim),

- 2 języki obce w zwiększonym wymiarze godzin,

- lektoraty językowe na europejskich poziomach A1- C1

- bilateralne zajęcia językowe ze szkołą partnerską w Neuzelle,

- certyfikowanie Goethe Institut,

- możliwość realizacji 3 języka spośród: hiszpański, włoski, rosyjski, francuski.

- mało liczne klasy - 100% uwagi dla każdego ucznia

- spersonalizowany plan edukacyjny ucznia prezentowany na koniec pierwszej klasy, czyli indywidualna oferta zajęć, specjalizacji i warsztatów zaproponowana każdemu uczniowi,

- wymiana zagraniczna : Niemcy, Anglia, Ukraina, Rumunia,, Węgry, Egipt (!)

- przygotowanie ucznia do umiejętnego poruszania się na europejskim rynku pracy.

Zapraszamy !!!