Członkowie Rady Programowej

Daniel Ballon
Dyrektor handlowy/Dyrektor wykonawczy w BNS Personalmanagement Sp. z o.o.

Czesław Fiedorowicz
Prezydent Euroregionu Szprewa-Nysa-Bóbr

Isabella Krüger-Pawlowsky
Kierownik działu PR Metro Polska

Igor Pawlowsky
Inżynier budowlany

Dr hab. inż. Roman Stryjski
Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Zarzą

OStD Klaus Eberl
Dyrektor Szkoły Niemieckiej w Budapeszcie

Walter Ederer
Dyrektor ds. Marketingu i Kultury w Neuzelle

Dr Bernd Landmann
Pełnomocnik Rahn Dittrich Group ds Kultury
Przewodniczący Rady Programowej

Holger Luttman
Samodzielny doradca przedsiębiorstw

Uwe Riedemann
Doradca podatkowy i biegły rewident Dolnej Saksonii