O Nas

O przyjęcie do Europejskiego Gimnazjum Społecznego dr Rahn w Zielonej Górze mogą ubiegać się wszyscy uczniowie, którzy ukończyli sześcioklasową szkołę podstawową.  Nauka w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się egzaminem gimnazjalnym.

Po zakończeniu nauki w gimnazjum uczeń może kontynuować naukę w szkole ponadgimnazjalnej.