PROJEKT POLISH – ROMANIAN FRIENDSHIP

W kwietniu 2015 roku Europejska Fundacja Oświaty i Kultury rozpoczęła współpracę z organizacją pozarządową Asociatia Tineri Pentru Comunitate Bistrita z miasta partnerskiego Zielonej Góry - Bystrzycy w Rumunii. Głównym celem przedsięwzięcia było upowszechnienie wśród młodzieży polskiej, rumuńskiej oraz w środowiskach lokalnych obu krajów wiedzy o Polsce i Rumunii współczesnej, o warunkach życia, życiu codziennym Rumunów i Polaków. Chcieliśmy poznać i popularyzować kulturę, zwyczaje i język kraju partnerskiego, zaprezentować nasze dziedzictwo kulturowe oraz budować więzi na bazie wspólnych zainteresowań w poszanowaniu odrębności narodowej i kulturowej. Udało nam się spełnić nasze założenia: zarówno polscy jak i rumuńscy uczestnicy projektu mieli wiele okazji do wzajemnego poznania kultury i obyczajów obu krajów, wymiany doświadczeń zarówno tych bardzo osobistych jak i ogólnonarodowych. Powstały przyjaźnie, które rozwijają się wśród uczestników projektu do dziś. Strona naszej grupy na facebooku Romanian – Polish Friendship jest platformą umożliwiającą komunikację pomiędzy młodzieżą, która wzięła udział w projekcie i, dzięki której część relacji przerodziła się w przyjaźnie kontynuowane do dziś.

Jednym z bardzo ważnych dla nas założeń była także promocja nauki języków obcych, w szczególności języka angielskiego, którym posługiwali się wszyscy uczestnicy projektu podczas wspólnych działań. Młodzież odkryła również wiele podobieństw pomiędzy językiem polskim i rumuńskim i stworzyła mini słowniczek zawierający słowa o identycznym znaczeniu oraz bardzo podobnym brzmieniu w obu językach. Filmy oraz zdjęcia dokumentujące działania w ramach projektu „Polish – Romanian Friendship” dostępne są na stronie projektu zarządzanej przez stronę rumuńską bistrita-zielonagora.ro, na stronie Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury oraz na stronie FB Europejskiego Gimnazjum i Liceum dr Rahn w Zielonej Górze.

Pierwsza część projektu została zrealizowana we wrześniu 2015 roku kiedy to Cristina Hangea, prezes Asociatia Tineri Pentru Comunitate Bistrita, wraz z wolontariuszami pracującymi w prowadzonej przez nią fundacji, przyjechała na 5 dni do Zielonej Góry. Podczas wizyty odbyło się wiele wspaniałych wydarzeń, m.in. warsztaty kulinarne, zajęcia „Sztuka i recycling”, projekcje filmowe, debaty. Był to wspaniały tydzień zarówno dla naszych szkół jak i gości z Rumunii, dlatego też postanowiliśmy rozwinąć współpracę i postarać się o dofinansowanie z Urzędu miasta w Zielonej Górze oraz z Urzędu Miasta w Bystrzycy na realizację dalszej części projektu. Miasto Zielona Góra sfinansowało wyjazd do Rumunii uczniów Europejskiego Gimnazjum Społecznego dr Rahn oraz Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego dr Rahn, którzy wzięli udział w projekcie. Władze Bystrzycy, z kolei, sfinansowały nam pobyt w ich mieście.

Najważniejsze działania w ramach drugiej części projektu pt. „Sztuka i edukacja podczas rumuńsko-polskiego tygodnia przyjaźni” odbyły się w trakcie naszej wizyty w Bystrzycy w maju 2016 roku. Wraz z wolontariuszami Asociatia Tineri Pentru Comunitate Bistrita oraz młodzieżą ze szkoły podstawowej w Dumitrity wzięliśmy udział w wielu kreatywnych zajęciach z pogranicza kultury i sztuki m.in. w seminarium gastronomicznym w parku miejskim, w tworzeniu muru grafitti przedstawiającego zabytki Zielonej Góry oraz Bistrity, w warsztatach artystycznych w Schullerwald Forest. Ponadto, uczestnicy projektu mieli okazję zobaczyć szkołę podstawową w Dumitrity i uczestniczyć tam w zajęciach z języka angielskiego oraz szkołę średnią Andrei Muresanu National College, gdzie prowadziliśmy debatę w języku angielskim pt. „Różni, a jednak tacy sami”.

Cieszymy się niezmiernie, że mieliśmy okazję poznać tak wspaniałych ludzi i zdobyć tak dużo cennych doświadczeń oraz uświadomić sobie jak wiele łączy Polaków i Rumunów. Mulţumesc! Antonina Pauch (koordynatorka projektu z ramienia Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury w Zielonej Górze)

Więcej zdjęć z projektu w galerii oraz na profilu facebookowym szkoły.

  projekt współfinansowany przez miasto Zielona Góra

 

 

(kopiuj 1)

Polsko-Rumuńska przyjaźń

W ramach projektu "Polsko-Rumuńska przyjaźń", uczniowie naszego gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego wzięli udział w wymianie międzynarodowej.

Ostatni tydzień maja spędzili w Bystrzycy zacieśniając przyjaźń z rówieśnikami z Asociatia Tineri pentru Comunitate Bistrita w Rumunii. Projekt został dofinansowany ze środków miasta Zielona Góra oraz miasta Bystrzyca.

Zapraszamy do obejrzenia pełnej fotorelacji na profilu facebook-owym szkoły. 

 

 

Projekty

Europejskie Gimnazjum Społeczne dr Rahn jest częścią wielu projektów. Dla naszych uczniów jest to szansa na ożywienie i uatrakcyjnienie lekcji i stworzenie okazji do organizacji ciekawych zajęć pozalekcyjnych.

Projekty, w które jesteśmy zaangażowani różnią się tematyką, dotyczą spraw społecznych, ochronę środowiska, przedsiębiorczości aż po aspekty międzynarodowe.

Współpraca z LIBRATUS

Od roku szkolnego 2014/2015 nawiązaliśmy współpracę z projektem edukacyjnym Polskie Szkoły Internetowe Libratus, który pomaga polskim dzieciom przebywającym za granicą w utrzymaniu kontaktu z polską edukacją.

Misją Szkół Libratus jest stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do nauki według polskiego systemu oświaty przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz Internetu. W projekcie uczestniczą polskie rodziny z całego świata. Materiały edukacyjne, udostępniane poprzez Internetową Platformę Edukacyjną, zostały przygotowane przez nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym oraz dostosowane do specyfiki tzw. nauczania domowego, w którym Polskie Szkoły Internetowe Libratus pomagają rodzicom w edukacji swojego dziecka.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o projekcie na stronie internetowej: www.libratus.edu.pl oraz na profilu na Facebooku: www.facebook.com/PSI.Libratus

 

 

DSD

Ulotka "Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz"Probanie: Ulotka "Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz" (2MB)


Zachęcamy do odwiedzenia stron:

ZfA


Strona internetowa:
www.auslandsschulwesen.de

www.auslandsschulwesen.de

Szkoły PASCH


Strona internetowa:
www.pasch-net.de

KMK


Strona internetowa:
www.kmk.org/bildung-schule/auslandsschulwesen/deutsches-sprachdiplom.html 

 

 

Polsko-niemiecki most edukacyjny

Jednym z głównych projektów, którego Europejskie Gimnazjum Społeczne dr Rahn w Zielonej Górze w przeciągu ostatnich dwóch lat. W ramach projektu stworzyliśmy wspólnie ze szkołą partnerską w Neuzelle w sumie 66, wśród nich nauka warsztaty językowe w Polsce i w Niemczech, liczne wycieczki, imprezy sportowe, teatralne i muzyczne. Program współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego współpracy transgranicznej Polska (Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013

 

 

Matematyka bez granic

Międzynarodowy konkurs matematyczny organizowany pod patronatem Rady Europy. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: http://www.mbg.uz.zgora.pl/

Galeria