PROJEKT POLISH – ROMANIAN FRIENDSHIP

W kwietniu 2015 roku Europejska Fundacja Oświaty i Kultury rozpoczęła współpracę z organizacją pozarządową Asociatia Tineri Pentru Comunitate Bistrita z miasta partnerskiego Zielonej Góry - Bystrzycy w Rumunii. Głównym celem przedsięwzięcia było upowszechnienie wśród młodzieży polskiej, rumuńskiej oraz w środowiskach lokalnych obu krajów wiedzy o Polsce i Rumunii współczesnej, o warunkach życia, życiu codziennym Rumunów i Polaków. Chcieliśmy poznać i popularyzować kulturę, zwyczaje i język kraju partnerskiego, zaprezentować nasze dziedzictwo kulturowe oraz budować więzi na bazie wspólnych zainteresowań w poszanowaniu odrębności narodowej i kulturowej. Udało nam się spełnić nasze założenia: zarówno polscy jak i rumuńscy uczestnicy projektu mieli wiele okazji do wzajemnego poznania kultury i obyczajów obu krajów, wymiany doświadczeń zarówno tych bardzo osobistych jak i ogólnonarodowych. Powstały przyjaźnie, które rozwijają się wśród uczestników projektu do dziś. Strona naszej grupy na facebooku Romanian – Polish Friendship jest platformą umożliwiającą komunikację pomiędzy młodzieżą, która wzięła udział w projekcie i, dzięki której część relacji przerodziła się w przyjaźnie kontynuowane do dziś.

Jednym z bardzo ważnych dla nas założeń była także promocja nauki języków obcych, w szczególności języka angielskiego, którym posługiwali się wszyscy uczestnicy projektu podczas wspólnych działań. Młodzież odkryła również wiele podobieństw pomiędzy językiem polskim i rumuńskim i stworzyła mini słowniczek zawierający słowa o identycznym znaczeniu oraz bardzo podobnym brzmieniu w obu językach. Filmy oraz zdjęcia dokumentujące działania w ramach projektu „Polish – Romanian Friendship” dostępne są na stronie projektu zarządzanej przez stronę rumuńską bistrita-zielonagora.ro, na stronie Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury oraz na stronie FB Europejskiego Gimnazjum i Liceum dr Rahn w Zielonej Górze.

Pierwsza część projektu została zrealizowana we wrześniu 2015 roku kiedy to Cristina Hangea, prezes Asociatia Tineri Pentru Comunitate Bistrita, wraz z wolontariuszami pracującymi w prowadzonej przez nią fundacji, przyjechała na 5 dni do Zielonej Góry. Podczas wizyty odbyło się wiele wspaniałych wydarzeń, m.in. warsztaty kulinarne, zajęcia „Sztuka i recycling”, projekcje filmowe, debaty. Był to wspaniały tydzień zarówno dla naszych szkół jak i gości z Rumunii, dlatego też postanowiliśmy rozwinąć współpracę i postarać się o dofinansowanie z Urzędu miasta w Zielonej Górze oraz z Urzędu Miasta w Bystrzycy na realizację dalszej części projektu. Miasto Zielona Góra sfinansowało wyjazd do Rumunii uczniów Europejskiego Gimnazjum Społecznego dr Rahn oraz Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego dr Rahn, którzy wzięli udział w projekcie. Władze Bystrzycy, z kolei, sfinansowały nam pobyt w ich mieście.

Najważniejsze działania w ramach drugiej części projektu pt. „Sztuka i edukacja podczas rumuńsko-polskiego tygodnia przyjaźni” odbyły się w trakcie naszej wizyty w Bystrzycy w maju 2016 roku. Wraz z wolontariuszami Asociatia Tineri Pentru Comunitate Bistrita oraz młodzieżą ze szkoły podstawowej w Dumitrity wzięliśmy udział w wielu kreatywnych zajęciach z pogranicza kultury i sztuki m.in. w seminarium gastronomicznym w parku miejskim, w tworzeniu muru grafitti przedstawiającego zabytki Zielonej Góry oraz Bistrity, w warsztatach artystycznych w Schullerwald Forest. Ponadto, uczestnicy projektu mieli okazję zobaczyć szkołę podstawową w Dumitrity i uczestniczyć tam w zajęciach z języka angielskiego oraz szkołę średnią Andrei Muresanu National College, gdzie prowadziliśmy debatę w języku angielskim pt. „Różni, a jednak tacy sami”.

Cieszymy się niezmiernie, że mieliśmy okazję poznać tak wspaniałych ludzi i zdobyć tak dużo cennych doświadczeń oraz uświadomić sobie jak wiele łączy Polaków i Rumunów. Mulţumesc! Antonina Pauch (koordynatorka projektu z ramienia Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury w Zielonej Górze)

Więcej zdjęć z projektu w galerii oraz na profilu facebookowym szkoły.

  projekt współfinansowany przez miasto Zielona Góra

 

 

Polsko - Rumuńska przyjaźń

W ramach projektu "Polsko-Rumuńska przyjaźń", uczniowie naszego gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego wzięli udział w wymianie międzynarodowej.


Ostatni tydzień maja spędzili w Bystrzycy zacieśniając przyjaźń z rówieśnikami z Asociatia Tineri pentru Comunitate Bistrita w Rumunii. Projekt został dofinansowany ze środków miasta Zielona Góra oraz miasta Bystrzyca.

Zapraszamy do obejrzenia pełnej fotorelacji na profilu facebook-owym szkoły.

 

 

Sejmik uczniowski

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze w kwietniu 2015 roku zaproponowała zielonogórskim szkołom udział w projekcie „ Lubuska Akademia Debat Szkolnych”, do którego chętnie przystąpiliśmy.

Pod koniec maja 2016r. odbyło się szkolenie dla opiekunów, w którym udział wzięła nauczycielka historii i wosu Agnieszka Weryszko. Następnie w naszej szkole pojawił się edukator Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pan Grzegorz Idziak, który przeprowadził całodzienne warsztaty dla naszych uczniów uczestniczących w projekcie. Uczniowie poznawali zagadnienia związane z samorządem terytorialnym, z działaniami podejmowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Celem szkolenia było również poznanie zasad debaty oksfordzkiej, którą to uczniowie musieli zorganizować. Warsztaty wzbogaciły wiedzę uczniów i wyposażyły w nowe umiejętności.

30 września 2015r. uczniowie klasy II i III Europejskiego Gimnazjum Społecznego dr Rahn, uczestniczący w projekcie „ Lubuska Akademia Debat Szkolnych” przygotowali debatę oksfordzką na temat „ Czy zadawać zadania domowe?”. Uczestnicy debaty zarówno ze strony propozycji jak i opozycji przygotowali rzeczowe argumenty, które zgodnie z zasadami debaty wygłaszali na forum szkoły. Debatę oceniało jury w składzie prezes EFOIK Elżbieta Durska, Anna Stwora i Monika Duda nauczycielki języka polskiego. Zarówno jury jak i społeczność szkoły byli pod wrażeniem przygotowania merytorycznego uczestników debaty.

W styczniu 2016r. w ramach projektu odbył się Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie, w którym uczestniczyli uczniowie Europejskiego Gimnazjum Społecznego dr Rahn. Nasze działania zwieńczyła debata Sejmiku Uczniowskiego z udziałem gimnazjów i liceów z Zielonej Góry i okolic, która odbyła się 30 marca 2016r. Europejskie Gimnazjum i Liceum zostało wyróżnione i wyznaczone na gospodarza Sejmiku. Honorowymi gośćmi spotkania były władze Zielonej Góry m.in. pani Lidia Gryko – Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty oraz lokalnego samorządu pan Piotr Barczak – radny miasta Zielona Góra. Podczas sejmiku uczniowskiego debatowano nad zaletami i wadami samorządu . Uczestnicy debaty jednomyślnie stwierdzili, że istnienie samorządu przynosi dużo korzyści i pozytywnych rezultatów dla społeczności lokalnej.

 

 

Projekty

Europejskie Gimnazjum Społeczne dr Rahn jest częścią wielu projektów. Dla naszych uczniów jest to szansa na ożywienie i uatrakcyjnienie lekcji i stworzenie okazji do organizacji ciekawych zajęć pozalekcyjnych.

Nasza Szkoła bierze udział w projektach, które poruszają różnorodną tematykę, zarówno tematykę spraw socjalnych, jak i dotyczącuch ochrony środowiska. Nie są nam również obce aspekty międzynarodowe.
"Narzędzia w działaniu"

Uczniowie gimnazjum wzięli udział w projekcie "Narzędzia w działaniu". Projekt został przeprowadzony przez Instytut Badań Edukacyjnych. W szkole projekt nadzorowała nauczycielka biologii i chemii - mgr Anna Kalińska. W trakcie trwania projektu ( od października 2014 do lutego 2015) zostało wprowadzonych wiele działań, w trakcie których badano kompetencję gimnazjalistów. Projekt polegał na wprowadzeniu zadań zaproponowanych przez IBE na lekcję chemii i biologii. Zadania maiły formę zadań egzaminacyjnych.

Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz

Zachęcamy do odwiedzenia stron:

ZfA


Strona internetowa:
www.auslandsschulwesen.de

Szkoły PASCH


Strona internetowa:
www.pasch-net.de

KMK


Strona internetowa:
www.kmk.org/bildung-schule/auslandsschulwesen/deutsches-sprachdiplom.html 

 

 

Polsko-niemiecki most edukacyjny

Jednym z głównych projektów, którego Europejskie Gimnazjum Społeczne dr Rahn w Zielonej Górze w przeciągu ostatnich dwóch lat. W ramach projektu stworzyliśmy wspólnie ze szkołą partnerską w Neuzelle w sumie 66, wśród nich nauka warsztaty językowe w Polsce i w Niemczech, liczne wycieczki, imprezy sportowe, teatralne i muzyczne. Program współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego współpracy transgranicznej Polska (Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013