FAQ

Ile wynosi czesne?
Czesne wynosi 530 zł miesięcznie płatne przez 12 miesięcy.

Czy istnieje możliwość wykupienia wyżywienia w szkole?
Tak, w budynku znajduje się kawiarenka szkolna, w której można kupić obiady, zdrowe przekąski oraz śniadania.

Czy można uzyskać zniżkę dla rodzeństwa?
Tak, za każde drugie dziecko uczące się w jednej z naszych szkół (starsze lub młodsze rodzeństwo, bliźnięta) płacą Państwo 75% czesnego. Posiadamy także stypendia socjalne oraz te przyznawane za wysokie osiągnięcia w nauce. Wówczas uczeń zwolniony  jest z opłaty za miesiące wakacyjne.

Czy szkoła współpracuje z zagranicą?
Tak, prężnie rozwijamy współpracę z partnerami zagranicznymi, w szczególności z Niemiec. Posiadamy kontakty z Węgrami, Rumunią, Rosją.

Jakie warunki należy spełnić, by dostać się do liceum?
Przy doborze uczniów podczas rekrutacji do liceum bierzemy pod uwagę świadectwo gimnazjalne,  oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej indywidualnie z kandydatem przez dyrekcję szkoły.

Jak wyglądają zajęcia z WF-u?
Zajęcia sportowe w naszej szkole zorganizowane są modułowo. W trakcie nauki w liceum uczniowie uczestniczą w zajęciach z piłki nożnej, tenisa, tańca, zajęciach ogólnorozwojowych, wspinaczki, strzelectwa etc. Każdy z modułów uczniowie wybierają sami.

Na co szkoła kładzie szczególny nacisk?
Jednymi z najważniejszych priorytetów szkoły są: osiągnięcie wysokich wyników na egzaminie maturalnym oraz efektywne nauczanie języków obcych. Cele te osiągamy poprzez wysoki poziom nauczania w mało licznych klasach, indywidualne podejście do ucznia, wysoko wykwalifikowaną kadrę,  zwiększoną liczbę godzin nauki języków obcych oraz coroczne sprawdzanie poziomu znajomości języka niemieckiego certyfikatami Instytutu Goethego.

Jak liczne są klasy?
W naszych klasach uczy się maksymalnie 18 osób, przy czym zajęcia językowe z niemieckiego i angielskiego odbywają się w grupach z podziałem według poziomu umiejętności językowych ucznia.

Gdzie mieści się szkoła?
Szkoła mieści się w nowoczesnym i komfortowym budynku przy ul. Sienkiewicza 36 w Zielonej Górze. Liceum posiada wyśmienitą bazę lokalową z pracowniami informatycznymi, chemicznymi i fizycznymi, biblioteką, szkolnym bistro oraz najnowszym łączem internetowym na terenie całej szkoły. Atutem szkoły jest interaktywne laboratorium językowe, wyposażone w dotykowe ekrany oraz tablicę multimedialną. Dzięki zamontowanej w budynku windzie oraz łazienkom przystosowanym dla niepełnosprawnych szkoła otrzymała wyróżnienie w konkursie „Zielona Góra bez barier”.

Jak wygląda kontakt szkoły z rodzicami?
Poza comiesięcznymi zebraniami z rodzicami dla każdej z klas szkoła posługuje się dziennikiem elektronicznym, dzięki któremu rodzice/opiekunowie mają na bieżąco wgląd w oceny uczniów, frekwencję oraz mogą korespondować z gronem pedagogicznym. Stawiamy na indywidualne podejście do problemów i uzdolnień uczniów oraz stały kontakt i współpracę z rodzicami.