Rada Rodziców

Corocznie rodzice wybierają spośród siebie kilku przedstawicieli, którzy tworzą radę Rodziców. Zapewnia to sprawny przepływ informacji między Rodzicami i szkołą.

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014

Danuta Walicht-Wiśniewska

Sylwia Jachacz

Ewa Wnęk

Beata Nalepa

Zbigniew Ficner

 

Skład Rady rodziców w roku szkolnym 2013/2012

Renata Bartman

Lech Milewski

Ewa Białostocka

Andżelika Nowak

Honorata Potocka

Katarzyna Larweczka