Koncepcja

Nasza koncepcja powstała we współpracy z Zakładem Pedagogiki Szkolnej Uniwersytetu Zielonogórskiego

Podstawowe założenia szkoły:

 • dbałość o indywidualny i harmonijny rozwój uczniów,
 •  działania ukierunkowane na sukces dziecka,
 • troska o stały wzrost osiągnięć edukacyjnych,
 • budowanie postawy otwartej na świat.

Uczymy dzieci:

 • zdobywać wiedzę przez doświadczenie,
 • efektywnie się uczyć,
 • współpracować w grupie,
 • twórczo rozwiązywać problemy,
 • bezpiecznie korzystać z Internetu.

Proponujemy:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • nowoczesną, bazę dydaktyczną,
 • mało liczne klasy,
 • bogatą ofertę zajęć artystycznych i sportowych,
 • współpracę ze szkołą partnerską w Niemczech,
 • przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo,
 • opiekę od godziny 6.30 do 16.30,
 • wyżywienie z własnej stołówki,
 • ścisłą współpracę z rodzicami.