FAQ

Ile wynosi czesne?

  • Czesne wynosi 610zł miesięcznie. Jest płatne 12 miesięcy w roku. Pokrywa koszty nauczania, zajęć dodatkowych (np. karate) oraz wyżywienia.

Czy można uzyskać zniżkę dla rodzeństwa?

  • Tak, za każde kolejne dziecko uczące się w jednej z naszych szkół gimnazjum płacą Państwo 75% czesnego. Posiadamy także stypendia socjalne oraz te przyznawane za wysokie osiągnięcia w nauce. Wówczas uczeń zwolniony  jest z opłaty za miesiące wakacyjne. 

Czy szkoła współpracuje z zagranicą?

  • Tak, prężnie rozwijamy współpracę z partnerami zagranicznymi, w szczególności z Niemiec. Posiadamy kontakty z Węgrami, Rumunią, Rosją.

Na co szkoła kładzie szczególny nacisk?

  • Priorytetami szkoły są: osiąganie wysokich wyników na egzaminie szóstoklasisty oraz efektywne nauczanie języków obcych. Cele te osiągamy poprzez wysoki poziom nauczania w mało licznych klasach, indywidualne podejście do ucznia, wysoko wykwalifikowaną kadrę, trzykrotnie zwiększoną liczbę godzin nauki języków obcych oraz coroczne sprawdzanie poziomu znajomości języka niemieckiego certyfikatami Instytutu Goethego.

Jak liczne są klasy?

  • W naszych klasach uczy się maksymalnie 20 osób, przy czym zajęcia językowe z niemieckiego i angielskiego odbywają się w grupach z podziałem według poziomu umiejętności językowych ucznia.

Gdzie mieści się szkoła?

  • Szkoła mieści się w świeżo wyremontowanym budynku przy ul. Sienkiewicza 36 w Zielonej Górze i posiada wyśmienitą bazę lokalową z pracowniami informatycznymi, chemicznymi i fizycznymi, biblioteką, szkolnym bistro oraz najnowszym łączem internetowym na terenie całej szkoły. Dzięki zamontowanej w budynku windzie oraz łazienkom przystosowanym dla niepełnosprawnych szkoła otrzymała wyróżnienie w konkursie „Zielona Góra bez barier”.

Jak wyglądają kontakt szkoły z rodzicami?

  • Poza comiesięcznymi zebraniami z rodzicami dla każdej z klas szkoła posługuje się dziennikiem elektronicznym, dzięki któremu rodzice/opiekunowie mają na bieżąco wgląd w oceny uczniów. Stawiamy na indywidualne podejście do problemów i uzdolnień uczniów oraz stały kontakt i współpracę z rodzicami.