Zebrania klasowe

Planowane terminy zebrań z rodzicami uczniów ESP klas I-III

12.09.2016, godz. 17.00

23.11.2016, godz. 17.00

25.01.2016, godz. 17.00