Dla Dzieci

Nasze kursy językowe dla dzieci to kombinacja nauki i zabawy. Posługując się aktywnymi technikami nauczania, systematycznymi ćwiczeniami oraz metodą Callana, dzieci wychodzą z zajęć bogatsze o trwałe efekty nowo poznanego języka. Dzieci uczą się wszystkich umiejętności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS