Andrzej laureatem Olimipiady Wiedzy o Unii Europejskiej!

Andrzej Moroz uczeń III klasy Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego dr Rahn w Zielonej Górze to uczeń bardzo ambitny o szerokich zainteresowaniach. Wysokie wyniki w nauce oraz udział we wcześniejszych olimpiadach przedmiotowych zapewniły Andrzejowi stypendium Prezesa Rady Ministrów. W roku szkolnym 2015/2016 stypendysta przysporzył Europejskiemu Liceum dr Rahna ogromnych sukcesów i wiele radości. Dostał się aż do dwóch olimpiad centralnych. W Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej zajął 12 miejsce oraz został finalistą Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Gratulujemy sukcesów.