Dzięki współpracy z programem Libratus - Polskie Szkoły Internetowe, uczniowie polscy mieszkający za granicą mają możliwość uzyskania:

- państwowego świadectwa ukończenia klasy lub szkoły, umożliwiającego kontynuację nauki w Polsce,

- wsparcia wykwalifikowanych nauczycieli,

- dostępu do nowoczesnej Internetowej Platformy Edukacyjnej

- bezpłatnego udziału w lekcjach on-line,

- państwowej legitymacji szkolnej uprawniającej do ustawowych zniżek.

Uczniowie uczą się przez Internet a raz w roku zdają egzaminy klasyfikacyjne. Mamy dwa centra egzaminacyjne: Zielona Góra i Neuzelle (Niemcy).

Zapraszamy do współpracy również Rodziców, którzy zdecydowali się na edukację domową w Polsce i szukają szkoły macierzystej.