Dokumenty do pobrania

Statut

Podanie

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Procedura postępowania dotycząca zapobiegania absencji

Dane do przelewu

EUROPEJSKA FUNDACJA OŚWIATY I KULTURY
ul. Sienkiewicza 36
65-431 Zielona Góra

10 1020 5402 0000 0502 0204 2067

 

 

Warunki ubezpieczenia:

Ogólne warunki NNW

Postanowienia dodatkowe

Zgłoszenie wypadku

Warunki ubezpieczenia nauczycieli