Zapraszamy do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłanie drogą elektroniczną, faksem bądź za pomocą poczty (dane kontaktowe zamieszczono poniżej).

Szczegółowe informacje na temat kursów i egzaminów udziela Sekretariat Europejskiego Centrum Kształcenia.

Europejska Fundacja Oświaty i Kultury

Europejskie Centrum Kształcenia

Centrum Egzaminacyjne GOETHE-INSTITUT

Pokój nr 302

ul. Sienkiewicza 36

65-043 Zielona Góra

Tel. 508 100 314 lub +48 (068)/ 3531 950

E-Mail: centrumksztalcenia@efoik.pl